Stránky Daniela Šimsy - Matematika I
Mgr. Daniel Šimsa
Syllabus přednášky | Podmínky pro zápočet | Podmínky pro zkoušku

Požadavky k zápočtu z předmětu Matematika I. pro akademický rok 2014/2015

Obecné podmínky pro všechny studenty:

Podmínkou pro získání zápočtu z předmětu Matematika I. je 75% aktivní účast na seminářích, vypracovávání domácích úkolů a úspěšné napsání testů.

Upřesněné podmínky pro studenty, kteří jsou zapsáni na má cvičení:

V průběhu semestru se budou psát dva průběžné testy, které budou obsahovat následující témata:
matematická analýza:
 1. limita (vlastní, nevlastní) ve (vlastním, nevlastním) bodě (racionální funkce), diference funkce
 2. výpočet derivace součinu, podílu funkcí nebo složené funkce
 3. výpočet primitivní funkce ( pouze přímá integrace)
lineární algebra a funkce více proměnných:
 1. násobení matic
 2. zjištění hodnosti matice,
 3. parciální derivace funkce více proměnných
Každý příklad bude hodnocen 5-ti body a z každého testu je třeba získat alespoň 8 bodů. Při psaní druhého testu bude dána příležitost těm studentům, kteří nesplnili či nepsali první test, aby si napsali první test znovu.
Termín každého testu bude oznámen minimálně týden dopředu.

Pokud student nezíská potřebný počet bodů z každého průběžného testu nebo pokud test nebude psát z jakéhokoli důvodu, bude mít ve zkouškovém období zimního semestru tohoto akademického roku ještě dva opravné termíny na získání zápočtu. Opravný test bude obsahovat příklady stejného typu jako oba průběžné testy dohromady. Tedy každý opravný test bude mít šest otázek po pěti bodech. Test je splněn při získání minimálně 16-ti bodů (8 bodů z každé části).

Příklady do testů jsou brány ze studijní literatury.

Studijní literatura:
 1. www.mojeskola.cz
 2. http://www.ft.utb.cz/czech/um/ostravsk/skripta/KSuvod.htm
 3. O. Moc: Sbírka úloh z matematiky, diferenciální počet funkcí jedné proměnné
 4. O. Moc: Sbírka úloh z matematiky, integrální počet funkcí jedné proměnné
 5. J. Šimsová: Sbírka úloh z matematiky, lineární algebra
 6. J.Klůfa, J.Coufal: Matematika pro ekonomy (1)
 7. M.Kaňka,J.Henzler: Matematika pro ekonomy (2)
Vytvořeno 2014 | Poslední aktualizace: 6. 10. 2014