FSE

Mgr. Karel Šemík

odborný asistent, Katedra práva a politologie, FSE
Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem
Moskevská 54, 400 01 Ústi nad Labem
tel.: +420 475 284 613/611
e-mail: karel.semik@ujep.cz


Informace k vyučovaným předmětům - viz níže: Zimní semestr, Letní semestr.

Aktuálně !!

Zápočtová práce insolvenční právo - viz stránka předmětu.

Informace webu byly aktualizovány v 2/2013.

Zápisy do indexů: hromadný termín bude upřesněn - opět na konci LS. Studenti PŘEDEM vyplní index s datem a výsledkem zápočtu/zkoušky.

Termíny zkoušek a zápočtů - viz STAG.
Konzultační hodiny zkouškové - dle emailové dohody.

Informace k Novému Občanskému Zákoníku

Studenti Erasmus jsou po dobu pobytu v zahraničí omluveni z prezence. Není-li k jednotlivému předmětu určeno vyučujícím jinak, jsou podmínky a termíny zkoušek/zápočtů shodné s prezenčními studenty, popř. v případě kolize dle individuální dohody.

Konzultační hodiny nejlépe před výukou, popř. dle dohody a rozpisu, ve zkouškovém pouze po dohodě. Zápisy do indexu v hromadném termínu, popř. v konzulatčních hodinách či dle dohody.


Bakalářské práce FSE
Studenti se volně hlásí na bakalářské práce na můj email. Téma: dle výběru studenta a předem projednané (právní či právně ekonomické). Podobně platí pro oponentské posudky.

Další informace Katedry práva a politologie:

Fakultní aktuality naleznete zde - Aktuality FSE, studijní systém: STAG.
Stránky katedry - Katedra práva a politolgie.
Anotace jednotlivých předmětů naleznete zde - Anotace předmětů KPP a dále na stránce Sylaby předmětů KPP.

Konzultační hodiny a kontakt:

Kozultační hodiny: před výukou, resp. dle rozpisu/dohody.
Podrobnější informace na
osobním profilu na stránkách FSE nebo na Šemík.eu.ZIMNÍ SEMESTR 2012:

 • Obchodně závazkové vztahy (MOZVZ, 2013)

 • Informace o předmětu a zkoušce jsou uvedeny zde.

 • Právo soutěžní a duševní (xPRSD, 2013)

 • Informace o předmětu a zápočtu jsou uvedeny zde.

 • Likvikace obchodních společností (W0011, 2013)

 • Informace o předmětu a zápočtu jsou uvedeny zde.

 • Právo v oblasti státní správy a samosprávy (xPSSS, 2013)

 • Informace o předmětu a zápočtu jsou uvedeny zde.

 • Právní aspekty TV a sportu (PF - KTV/6249, KTV/6167, 2013)

 • Informace o předmětu a zápočtu jsou uvedeny zde.  LETNÍ SEMESTR 2013:

 • Právo občanské a obchodní (2013)

 • Informace o předmětu a zápočtu jsou uvedeny zde.

 • Ochrana hospodářské soutěže (2013)

 • Informace o předmětu a zápočtu jsou uvedeny zde.

 • Právo II. (2013)

 • Informace o předmětu a zkoušce jsou uvedeny zde.

 • Právo v oblasti státní správy a samosprávy (2013)

 • Informace o předmětu a zápočtu jsou uvedeny zde.

 • Insolvenční právo (2013)

 • Informace o předmětu a zápočtu jsou uvedeny zde.

 • Právní předpisy v průmyslu (2013)

 • Informace o předmětu a zápočtu jsou uvedeny zde.  * * *
  Advokát v Ústí nad Labem Mgr. Karel Šemík
  Advokát v Ústí nad Labem Mgr. Karel Šemík