PF UJEP

Mgr. Karel Šemík

advokát a odborný asistent, Katedra práva a politologie, FSE
Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem
Moskevská 54, 400 01 Ústi nad Labem
tel.: +420 - 475 284 613/611
e-mail: karel.semik@ujep.cz


Hlavní stránka

Právní aspekty tělesné výchovy a sportu (PF - KTV/6249, KTV/6167, 2012)

Aktuálně !!

- prezenční studium: jednou za 14 dní v sudém týdnu
- účast není nutná k zápočtu

Základní okruhy pro test:

- odpovídá z velké části sylabu zde

Okruhy pro test:
- právní formy provozování sportu
- zákon o podpoře sportu
- povinnost prevence a sport
- odpovědnost za škodu ve sportu
- tresté činy při sportovní činnosti
- právní úprava dopingu

Rozsah:

dle semináře a sylabu
učební zdroje: sbírka zákonů

Test:

Zápočtový test s psanými otázkami, pro udělení zápočtu/zkoušky nutné min. 75% správných odpovědí.
Součástí zápočtového testu je prezence a aktivita na semináři.* * *
Advokát Ústí nad Labem Mgr. Karel Šemík