Ing. Petr Kačírek

 

Katedra regionálního a lokálního rozvoje

FSE UJEP Ústí nad Labem

 

Moskevská 54, 400 96 Ústí nad Labem

Kontakt tel: 475 28 4912 

E-mail: Petr.Kacirek@ujep.cz

 

 

DEMOGRAFIE

 

Literatura:

KALIBOVÁ, K. Úvod do demografie (skripta). UK Praha 2001.

VANDESCHRICK, CH. Demografická analýza. Katedra demografie a geodemografie PřF UK, Praha 2000.

Prezentace

Vymezení demografie, její vnitřní diferenciace a vnější návaznosti

Historie demografie

Prameny demografických dat

Demografické ukazatele

Základní demografické struktury obyvatelstva a demografické stárnutí

Jednoduché a srovnávací ukazatele úmrtnosti

Úmrtnostní tabulky, příčiny úmrtí a nemocnost

Porodnost

Události a procesy přímo ovlivňující demografickou reprodukci

Celkové charakteristiky přirozené reprodukce a populačního vývoje

Populační odhady a projekce

Populační teorie

Vybrané širší podmíněnosti populačního vývoje, populační politika

Příklady

Základní analytická data

Lexisův diagram - úvod

Lexisův diagram 1

Lexisův diagram 2

Ukazatele úmrtnosti a srovnávací ukazatele úmrtnosti

Úmrtnostní tabulka

Odhad počtu narozených

Projekce části věkové struktury + úmrtnostní tabulka k řešení příkladu

Odkazy

Český statistický úřad

Demografický informační portál

United Nations Population division

Test

Vzorový test

 

Zpět na domovskou stránku fakulty / univerzity.

 

Poslední úpravy: 26. 02. 2016 

 

Počet návštěv od 20. 11. 2002:

  http://cnt1.pocitadlo.cz/counter.php?poc=7407&ns=1